ВСТУП.Система управління базами даних (СУБД) Access розроблена для експлуатації у комп'ютерних мережах у середовищі Windows.

У системі Access є різні способи управління даними, а саме:

- система меню;

- панелі інструментів;

- контекстне меню;

- укажчик миші;

- комбінації клавіш.

СУБД Access має значну кількість спеціальних програм - "майстрів". Є майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм та ін. Майстри здійснюють діалог з користувачем, у процесі якого визначаються дані, необхідні для розв'язування відповідної задачі. Для зручності роботи кожен майстер має певні етапи (кроки). Будь-який етап можна пропустити або звернутись до попередніх.

Формою видачі даних на екран користувач може управляти. Важливо правильно конструювати форми, оскільки саме з ними працює користувач при введенні і редагуванні записів бази даних. Крім того, форми можна використовувати для збирання та виведення інформації.

Система Access має зручні засоби копіювання рядків, полів і фрагментів однієї таблиці до іншої. Крім того, можна отримувати повні копії таблиць чи їхніх структур. Таблицю однієї бази даних можна перенести до іншої бази даних.

Access має розвинуту систему запитів, яка дозволяє отримувати на екрані різні відомості з таблиць. Користувач може задавати умови запиту, відповідно з якими з бази вибираються визначені дані чи формується нова таблиця.

У СУБД Access реалізовані дві мови програмування: SQL та Visual Basic. SQL - це мова структурованих запитів. Вона досить проста та зручна, але має обмежені можливості.

Система Access має потужну довідкову систему. Вона не замінює і не може замінити навчальний посібник з цієї системи, але добре його доповнює.

Якщо вам у процесі роботи буде що-небудь не зрозуміло, не хвилюйтесь - система Access у будь-який момент вам допоможе.

Зверніть увагу, що у заголовку вікна створення і відкриття бази даних є кнопка зі знаком оклику. Такі самі кнопки є і в багатьох інших вікнах.

Для отримання допомоги необхідно встановити курсор миші на кнопці зі знаком запитання і клацнути по її лівій клавіші. Поряд із вказівкою миші з'явиться збільшений знак запитання. Переміщуючи мишу по поверхні столу, установіть її на тому об'єкті, за яким ви хочете отримати допомогу (наприклад, на рядку Нова база даних), і після цього ще раз клацніть клавішею миші. У результаті з'явиться вікно з конкретною допомогою. Щоб вікно зникло з екрана, досить клацнути по клавіші миші.

Кнопка зі знаком запитання є також у головному меню системи. Якщо ви клацнете клавішею миші на цій кнопці, то з'явиться список команд, у тому числі команда Создание справки. Після виконання цієї команди з'явиться вікно, у якому вказано, як і яку довідкову інформацію можна отримати. Контрольні запитання: 1. Які основні переваги має СУБД Access перед іншими СУБД? 2. Які основні переваги має багато табличне подання бази даних?
Назад...
Далі...